Siem Voogt Memorial verplaatst naar 18 oktober

In verband met de slechte weersvoorspellingen is de Siem Voogt Memorial verplaatst

van 4 naar zondag 18 oktober 2015.

 De echte reden is natuurlijk anders: Sportvisserij Belangen Midden Delfland heeft de Karpercup

 

wedstrijd op de Foppenplas over het hoofd gezien op 4 oktober, waardoor er twee vergunningen

zijn uitgegeven.Voor hen die zich al hadden opgegeven: graag bevestiging of

jullie ook op 18 oktober meedoen !!

 Excuses voor het ongemak !!!